Hợp tác và nghiên cứu khoa học

Hợp tác Trong nước

Để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của Khoa, trong thời gian qua Khoa Kinh tế và Quản lý luôn tranh thủ sự giúp đỡ của các cộng tác viên là giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có kiến thức kinh tế thuỷ lợi ở trong và ngoài trường, trong công tác giảng dạy. Đồng thời, tổ chức trao đổi học thuật trong khoa học với các khoa khác trong Trường và với Khoa kinh tế của các trường bạn. Cụ thể như sau:

♦ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

♦ Đại học Bách Khoa Hà Nội

♦ Đại học Giao thông vận tải

♦ Đại học Mỏ - địa chất

♦ Đại học Thương Mại

♦ Đại học Xây dựng

♦ Đại học Ngoại thương

Hợp tác Quốc tế

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Khoa trong giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời cũng để mở ra các cơ hội cho sinh viên học tập tại nước ngoài, Khoa Kinh tế và Quản lý đã coi trọng các chương trình hợp tác quốc tế. Khoa đã tiếp xúc, làm việc và xây dựng được mối quan hệ với nhiều Tổ chức, các Trường đại học trên thế giới, bao gồm:

♦ Đại học Braunschweig (Đức),

♦ Đại học quốc gia Colorado (Hoa Kỳ),

♦ Đại học Copenhangen - KU (Đan Mạch)

♦ Đại học Vũ Hán (Trung Quốc),

♦ Đại học Tam Hiệp (Trung Quốc),

♦ Trường Đại học La Trobe, Úc

♦ Trường Đại học Quốc gia Úc

♦ Trường Đại học Tây Úc

♦ Trường Đại học Nam Úc

♦ Đại học Thammasat (Thái Lan),

♦ Đại học Chulalongkorng (Thái Lan)

♦ Viện Công nghệ châu Á (AIT- Thái Lan)

♦ Viện quản lý tưới tiêu quốc tế;

Được sự hỗ trợ và khuyến khích của Nhà trường, các bộ môn và các cán bộ giáo viên trong Khoa tích cực và chủ động trong các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và giao lưu học tập nâng cao trình độ tiếp cận với những những nước có nền giáo dục hiện đại và khoa học công nghệ tiên tiến. Nhiều giáo viên chủ động và tích cực trong việc tham gia và tổ chức các buổi hội thảo quốc tế nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế và Quản lý sẽ mở rộng các mối quan hệ quốc tế và khu vực, bao gồm các viện đào tạo, trung tâm nghiên cứu, tổ chức tài chính, tổ chức Phi chính phủ từ các nước thuộc Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, từ đó tạo cơ hội tiếp cận với tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu về ngành kinh tế và quản lý của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, khả năng phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quan tâm chung. Điều đó cũng tạo tiền đề cho việc thực hiện trao đổi giáo sư, giảng viên, là một hoạt động chính trong công tác chuyên môn của Khoa Kinh tế và Quản lý.