Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Kinh tế và Quản ý lần thứ 33

Thời gian dự kiến tổ chức HNKHSV cấp Khoa vào tháng 05/2020

Trong năm học 2018 - 2019, Khoa Kinh tế và Quản lý đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) lần thứ 32 với sự tham gia nhiệt tình của thầy cô và sinh viên của các Bộ môn chuyên môn. Toàn Khoa có 11 báo cáo, trong đó có: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba

Năm học 2019 - 2020, Khoa dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

1. Kế hoạch và số lượng báo cáo:

+ Thời gian dự kiến tổ chức HNKHSV cấp Khoa: tháng 05/2020

+ Số lượng báo cáo: 15 báo cáo của 4 Bộ môn thuộc Khoa (BM Quản trị Kinh doanh, BM Kinh tế, BM Quản lý xây dựng, BM Phát triển kỹ năng)

+ Số lượng sinh viên tham gia NCKH: 45 sinh viên

2. Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL ngày 08/12/2016.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:

  1. Hỗ trợ sinh viên NCKH

600.000đ/ báo cáo

 

Khoa thông báo cho các Thầy/ cô và các em sinh viên được biết./.