Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác, trao đổi học thuật

Từ khi thành lập đến nay, trải qua gần 40 năm trưởng thành và phát triển, Khoa Kinh tế và Quản lý không ngừng mở rộng và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ sản xuất trong lĩnh vực kinh tế và quản lý.

1. Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất của Khoa không ngừng được đẩy mạnh trong thời gian qua. Nhờ các hoạt động này mà trình độ của giảng viên được nâng cao cũng như tạo điều kiện để thày trò gắn lý luận với thực tiễn sản xuất, đồng thời, qua đó đã hình thành nên một số đề tài luận án tiến sĩ và được bảo vệ thành công ở trong và ngoài nước.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Khoa Kinh tế và Quản lý:

 • Quản lý kinh tế
 • Quản lý xây dựng
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Kinh tế học phát triển
 • Kinh tế học phúc lợi
 • Kinh tế thể chế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán quản trị chi phí
 • Chính sách đổi mới của doanh nghiệp
 • Đánh giá tác động của chính sách công
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng
 • Giá nước
 • Cơ chế, chính sách trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp giảm thiểu, thích ứng

Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất

Từ khi thành lập và phát triển đến nay, cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, viết báo, bài đăng trên các tạp trí, biên soạn giáo trình, bài giảng cho các bậc đại học, cao học, tham gia vào các dự án, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước. Doanh thu bình quân hàng năm từ các hoạt động đề tài nghiên cứu, tư vấn do cán bộ giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý mang về Trường từ 5 đến 7 tỷ đồng. Hoạt động này không những góp phần bổ sung kiến thức thực tiễn phục vụ cho chất lượng giảng dạy mà còn góp phần cải thiện đời sống của cán bộ giáo viên trong Khoa.

Tổng hợp công trình khoa học cho đến năm 2016

TT

Loại công trình khoa học

Tổng

 
 

1

Đề tài nghiên cứu

 30

 
 

Cấp NN

2

 
 

Cấp bộ

6

 
 

Cấp cơ sở

22

 

2

Bài báo khoa học

108

 
 

Trong nước

88

 
 

Quốc tế

20

 

3

Giáo trình, tài liệu tập huấn xuất bản trong nước

15

 

4

Bài giảng phục vụ đào tạo

124

 

5

Tổ chức hội thảo hợp tác với các nước tại Việt Nam

5

 

6

Tham dự hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế

51

 

7

Dự án, tư vấn

103

 

8

Hợp tác đào tạo với các trường, viện, doanh nghiệp, địa phương theo thư mời

88

 

 

2. Hợp tác – liên kết

Trong nước

Để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của Khoa, trong thời gian qua Khoa Kinh tế và Quản lý luôn tranh thủ sự giúp đỡ của các cộng tác viên là giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có kiến thức kinh tế thuỷ lợi ở trong và ngoài trường, trong công tác giảng dạy. Đồng thời, tổ chức trao đổi học thuật trong khoa học với các khoa khác trong Trường và với Khoa kinh tế của các trường bạn. Cụ thể như sau:

 • Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Đại học Giao thông vận tải
 • Đại học Mỏ - địa chất
 • Đại học Thương Mại
 • Đại học Xây dựng
 • Đại học Ngoại thương

Ngoài nước

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Khoa trong giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời cũng để mở ra các cơ hội cho sinh viên học tập tại nước ngoài, Khoa Kinh tế và Quản lý đã coi trọng các chương trình hợp tác quốc tế. Khoa đã tiếp xúc, làm việc và xây dựng được mối quan hệ với nhiều Tổ chức, các Trường đại học trên thế giới, bao gồm:

 • Đại học Braunschweig (Đức),
 • Đại học quốc gia Colorado (Hoa Kỳ),
 • Đại học Copenhangen - KU (Đan Mạch)
 • Đại học Vũ Hán (Trung Quốc),
 • Trường Đại học La Trobe, Úc
 • Trường Đại học Quốc gia Úc
 • Trường Đại học Tây Úc
 • Trường Đại học Nam Úc
 • Đại học Thammasat (Thái Lan),
 • Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)
 • Viện Công nghệ châu Á (AIT- Thái Lan)
 • Viện quản lý tưới tiêu quốc tế;

Hội thảo với chuyên gia Đan Mạch về công tác viết giáo trình

Được sự hỗ trợ và khuyến khích của Nhà trường, các bộ môn và các cán bộ giáo viên trong Khoa tích cực và chủ động trong các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và giao lưu học tập nâng cao trình độ tiếp cận với những những nước có nền giáo dục hiện đại và khoa học công nghệ tiên tiến. Nhiều giáo viên chủ động và tích cực trong việc tham gia và tổ chức các buổi hội thảo quốc tế nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn.

Nguyên Trưởng Khoa PGS. TS Nguyễn Bá Uân trong đoàn công tác làm việc với Đại học Colorado Mỹ năm 2013

Trưởng Khoa TS. Đỗ Văn Quang trong đoàn công tác làm việc với trường Đại học Tuldelt, Hà Lan, tháng 5/2014

Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế và Quản lý sẽ mở rộng các mối quan hệ quốc tế và khu vực, bao gồm các viện đào tạo, trung tâm nghiên cứu, tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ từ các nước thuộc Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, từ đó tạo cơ hội tiếp cận với tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu về ngành kinh tế và quản lý của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, khả năng phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quan tâm chung. Điều đó cũng tạo tiền đề cho việc thực hiện trao đổi giảng viên, là một hoạt động chính trong công tác chuyên môn của Khoa Kinh tế và Quản lý.

 

Giới thiệu Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh  được thành lập từ tháng 12 năm 2008 trên cơ sở sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý. Với đội ngũ giảng viên được tuyển chọn từ các trường Đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh.  Trong thời gian qua, Bộ môn đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dịch giáo trình nước ngoài phục vụ công tác giảng dạy của các giảng viên trong Khoa cũng như trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Các Thầy, Cô trong Bộ môn Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy, đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy chiến lược; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực làm việc trong các loại hình doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Nội dung chương trình: bao gồm 130 tín chỉ trong đó có 34 tín chỉ kiến thức đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội; 96 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh; Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối; tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp; Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị; viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh và đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Nhu cầu nhân lực về cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hiện nay tương đối lớn đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng liên tục và ổn định, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cơ hội việc làm đa dạng, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau ở các doanh nghiệp trên cả nước và quốc tế.

Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ đến các ngân hàng, doanh nghiệp, hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh phù hợp các vị trí trong các bộ phận quản trị nhân sự, marketing, hành chính, xuất nhập khẩu, kinh doanh, tín dụng,…

Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

- Có các chương trình định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp, lộ trình học tập, rèn luyện rõ ràng.

- Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ, được đào tạo bài bản về Ngành Quản trị kinh doanh tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tiễn

- Trường nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, có rất nhiều cơ hội làm thêm, trải nghiệm thực tiễn hoạt động kinh doanh

- Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.