Đào tạo

Vì sao bạn nên học ngành KINH TẾ XÂY DỰNG và QUẢN LÝ XÂY DỰNG – Trường Đại học Thuỷ lợi

Image
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý xây dựng có việc làm cao từ Chương trình đào tạo chất...
Xem chi tiết...

Tuyển sinh Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thủy lợi năm 2019 - Những thông tin cần biết

Image
Năm 2019, Ngành QTKD, trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh tại cả 3 Cơ sở của Nhà trường với tổng...
Xem chi tiết...
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients