Đại học chính quy

Quản trị kinh doanh - Đại học Thủy lợi: Nơi chắp cánh ước... Hit : 196

Image
Bên cạnh các giờ học lý thú trên lớp với các Thầy, Cô cực...
Xem chi tiết...

Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng (áp dụng cho... Hit : 180

Image
Bộ môn Quản lý xây dựng đăng tải chương trình đào tạo của...
Xem chi tiết...

Học Quản trị kinh doanh ra trường làm gì ? Hit : 287

Image
Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thủy lợi bắt đầu tuyển...
Xem chi tiết...

Bài giảng điện tử

Tài liệu học tập học phần Kinh doanh thương mại quốc tế Hit : 142

Image
Tài liệu học tập học phần Kinh doanh thương mại quốc tế gồm...
Xem chi tiết...

Bài giảng học phần Kinh tế xây dựng 1 Hit : 325

Image
Bộ môn QLXD gửi sinh viên bài giảng học phần Kinh tế xây...
Xem chi tiết...

Bài giảng Học phần Thương mại điện tử Hit : 330

Image
Thương mại điện tử là học phần cơ sở ngành Quản trị kinh...
Xem chi tiết...

Hợp tác - Tuyển dụng

Tập đoàn Fenghua tuyển dụng Hit : 125

Image
Đại lý chính thức Tập đoàn Fenghua, chuyên về linh kiện...
Xem chi tiết...

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Tư vấn ATC Việt Nam Hit : 197

Image
Công ty TNHH Tư vấn ATC Việt Nam thông báo tuyển dụng thực...
Xem chi tiết...

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thành viên HLB Quốc tế tại... Hit : 233

Image
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thành viên HLB Quốc tế tại...
Xem chi tiết...
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients