Đào tạo

Bản Mô tả Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

Image
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ...
Xem chi tiết...

Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Bậc đại học (phiên bản...

Image
Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học (phiên bản...
Xem chi tiết...

Hoạt động sinh viên

Cảm nghĩ về thực tập ngành Quản lý xây dựng và trải nghiệm tham quan thực tế của sinh viên K57 QLXD

Image
Thực tập ngành Quản lý xây dựng là học phần cuối cùng chúng em những người sinh viên của ngành QLXD...
Xem chi tiết...

Ban học tập tổ chức các lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức trước kỳ thi

Image
Sau hơn 2 năm thành lập, Ban học tập Khoa Kinh tế và quản lý đã tổ chức rất nhiều lớp hỗ trợ ôn thi...
Xem chi tiết...

Tin tức

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients