Đào tạo

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thủy lợi

Image
Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, Bộ môn Quản trị kinh doanh đã thực hiện công tác Tự đánh giá...
Xem chi tiết...

Bản mô tả các học phần trong CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Image
Bản mô tả các học phần thuộc CTĐT ngành QTKD - Đại học Thủy lợi cung cấp cho người học thông tin về...
Xem chi tiết...

Hoạt động sinh viên

Cảm nghĩ về thực tập ngành Quản lý xây dựng và trải nghiệm tham quan thực tế của sinh viên K57 QLXD

Image
Thực tập ngành Quản lý xây dựng là học phần cuối cùng chúng em những người sinh viên của ngành QLXD...
Xem chi tiết...

Ban học tập tổ chức các lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức trước kỳ thi

Image
Sau hơn 2 năm thành lập, Ban học tập Khoa Kinh tế và quản lý đã tổ chức rất nhiều lớp hỗ trợ ôn thi...
Xem chi tiết...
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients