Giới thiệu Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh  được thành lập từ tháng 12 năm 2008 trên cơ sở sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý. Với đội ngũ giảng viên được tuyển chọn từ các trường Đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh.  Trong thời gian qua, Bộ môn đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dịch giáo trình nước ngoài phục vụ công tác giảng dạy của các giảng viên trong Khoa cũng như trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Các Thầy, Cô trong Bộ môn Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy, đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy chiến lược; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực làm việc trong các loại hình doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Nội dung chương trình: bao gồm 130 tín chỉ trong đó có 34 tín chỉ kiến thức đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội; 96 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh; Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối; tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp; Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị; viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh và đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Nhu cầu nhân lực về cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hiện nay tương đối lớn đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng liên tục và ổn định, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cơ hội việc làm đa dạng, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau ở các doanh nghiệp trên cả nước và quốc tế.

Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ đến các ngân hàng, doanh nghiệp, hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh phù hợp các vị trí trong các bộ phận quản trị nhân sự, marketing, hành chính, xuất nhập khẩu, kinh doanh, tín dụng,…

Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

- Có các chương trình định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp, lộ trình học tập, rèn luyện rõ ràng.

- Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ, được đào tạo bài bản về Ngành Quản trị kinh doanh tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tiễn

- Trường nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, có rất nhiều cơ hội làm thêm, trải nghiệm thực tiễn hoạt động kinh doanh

- Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.