Đại học Thủy lợi ký kết tham gia dự án SUVALIG

Đây là một dự án nghiên cứu liên kết giữa Khoa Khoa học nông nghiệp và Kỹ thuật môi trường của trường Đại học tổng hợp Rostock (UROS), viện nghiên cứu Leibnitz-Institut về Katalyse (LIKAT), đại học tổng hợp Dresden (khoa Kỹ thuật môi trường, TUD), Đại học khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học quốc gia Hà Nội (VNU-HUS) và Đại học Thủy lợi (TLU). Dự án được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và đào tạo Đức (BMBF) với 500 ngàn euro và về phía Việt Nam bởi Bộ Khoa học và công nghệ (đang đợi phê duyệt Nghị đị

Đầu tháng 01.2019 PGS. TSKH Nguyễn Trung Dũng - giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý đã thay mặt trường Đại học Thủy lợi ký kết việc tham gia dự án SUVALIG có sự chứng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Đây là một dự án nghiên cứu liên kết giữa Khoa Khoa học nông nghiệp và Kỹ thuật môi trường của trường Đại học tổng hợp Rostock (UROS), viện nghiên cứu Leibnitz-Institut về Katalyse (LIKAT), đại học tổng hợp Dresden (khoa Kỹ thuật môi trường, TUD), Đại học khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học quốc gia Hà Nội (VNU-HUS) và Đại học Thủy lợi (TLU). Dự án được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và đào tạo Đức (BMBF) với 500 ngàn euro và về phía Việt Nam bởi Bộ Khoa học và công nghệ (đang đợi phê duyệt Nghị định thư). Thời gian kéo dài của dự án là 3 năm từ 2019-2021. Tháng 4.2019 sẽ tiến hành khảo sát ở một số nơi tại Việt Nam cũng như tổ chức Hội thảo đầu tiên sau Hội thảo khởi động dự án. Đầu ra của dự án là kết quả nghiên cứu chế biến các chất thải cenlulo thành khí sinh học, phân bón nông nghiệp, … Đại học tổng hợp Rostock, Dresden và viện Leibnitz-Institut về Katalyse có đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở nghiên cứu. Trong khuôn khổ dự án đang bàn đến việc liên kết trong đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ nhằm nâng cao năng lực trong công nghệ khai thác xử sử dụng sinh khối. Sau đây là một số hình ảnh về đợt công tác.

Buổi kí kết giữa các bên

Nhóm nghiên cứu SUVALIG

Tham  quan phòng nghiên cứu hóa khí từ rác thải nông thôn

Nồi ủ nhiệt độ cao 100 lít dùng cho ủ rác thải và rơm rạ

Các mẫu khí ethanol được lấy ra trong các đợt thí nghiệm để phân tích tiếp theo

 

  Gửi ý kiến phản hồi
968