Kinh tế xây dựng – Ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu trên thế giới

Theo dự báo ở Mỹ và một số nước phát triển cũng như đang phát triển khi ngành xây dựng phát triển theo cấp số nhân, thì nhân lực của ngành Kinh tế xây dựng trở thành một trong những ngành nghề có nhu cầu cao nhất trong cả nước.

Theo dự báo của BMI (Business Monitor International), ngành xây dựng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7.6% trong giai đoạn 2018-2025. Nghiên cứu của PwC cho thấy Indonesia, Việt Nam và Philippines là những quốc gia có thể dành được sự quan tâm lớn nhất từ các nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp xây dựng, đặc biệt bất động sản quốc tế trong khu vực ASEAN. Theo dự báo ở Mỹ khi ngành xây dựng phát triển theo cấp số nhân, thì nhân lực của ngành Kinh tế xây dựng trở thành một trong những ngành nghề có nhu cầu cao nhất trong cả nước. Cục Thống kê Lao động dự án TĂNG 10% trong các vị trí tuyển dụng liên quan đến xây dựng từ năm 2018 đến 2028. Do đó có quy mô đào tạo của ngành ngày càng tăng dần đáp ứng nhu cầu cao về nhân lực. Các trường đại học trên thế giới đã và đang đào tạo ngành Kinh tế xây dựng rộng rãi, điều này chứng tỏ triển vọng ngành đang được phát triển với tầm nhìn xa, dài hạn.

Tại Mỹ ngành Kinh tế xây dựng được đào tạo trong nhiều trường Đại học, các trường top đầu như Trường đại học Colorado State (trường này có hợp tác và liên kết đào tạo với Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường đại học Florida, trường đại học Louisiana State. Tại các trường này chương trình đào tạo về Kinh tế xây dựng nhằm mục đích trang bị các kiến thức và kỹ năng tính toán, cũng như kinh doanh, luật pháp và kiến ​​thức xây dựng kỹ thuật nâng cao, đồng thời tăng kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản.

Source: Internet

Do được dự báo có nhu cầu nhân lực cao về ngành Kinh tế xây dựng trên thế giới trong thập niên tới, sinh viên quốc tế sang du học tại CHLB Đức nhiều vì học phí ở đây được miễn. CHLB Đức là một trong số các nước có nền kinh tế phát triển mạnh hàng đầu ở châu Âu, có đào tạo ngành Kinh tế xây dựng phổ biến tại các trường đại học nổi tiếng như Berlin, Darmstadt, Braunschweig. Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư Kinh tế xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu kinh tế và kỹ thuật đa dạng của doanh nghiệp hiện đại trên thế giới. Chương trình đào tạo đa dạng cho phép người học thích ứng nhanh, đưa đổi mới vào thực tiễn có thể làm chủ cả về kinh tế và kỹ thuật của dự án. Tùy thuộc vào quyết định và năng lực cá nhân của họ, các kỹ sư có thể làm việc trong các công ty xây dựng, các ban quản lý dự án và đảm nhận các nhiệm vụ thú vị trong việc: Lập, phân tích, đánh giá, thẩm tra và thẩm định: Dự án đầu tư xây dựng; Hiệu quả đầu tư; Tổng mức đầu tư, Dự toán; Hồ sơ thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; Định giá xây dựng; Quản trị doanh nghiệp xây dựng; và Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Kỹ sư Kinh tế xây dựng có thể làm việc trong các công ty giao thông, xây dựng dân dụng, thuỷ lợi, cấp thoát nước, năng lượng, ngân hàng và công ty bảo hiểm, và còn trong các công ty kiểm toán hoặc tư vấn quản lý, cũng như ngành bất động sản.

Tại Anh, nhiều trường đại học có chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng đều trang bị khối kiến ​​thức và kỹ năng để người học có khả năng trong các lĩnh vực công nghệ, luật pháp, chi phí và hiệu quả trong xây dựng, khuyến khích người học phát triển sự đổi mới và sáng tạo cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp đối mặt với ngành công nghiệp xây dựng hiện đại.

Tại Úc ngành Kinh tế xây dựng được mở ra ở nhiều trường đại học, đặc biệt trong số đó có trường Đại học Victoria, thành phố Melbourne có cung cấp các kiến thức về kinh tế xây dựng và quản lý, tập trung vào kinh tế xây dựng có nội dung chính là  quản lý và quản trị tài chính cho các dự án xây dựng, có chuyên môn sâu về Quản lý đấu thầu, Quản lý dự án, bóc tách khối lượng, lập dự toán, chuyên gia tư vấn về hợp đồng, đấu thầu, tài chính trong xây dựng..

Nam Phi là nước phát triển, nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong số đó có trường Đại học Nelson Mandela Metropolitan Univeristy đào tạo ngành Kinh tế xây dựng chuyên sâu về lập và quản lý chi phí xây dựng; đánh giá tác động của nền kinh tế đến ngành xây dựng; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong xây dựng; nguyên tắc hoạt động kinh doanh trong xây dựng; quản lý và thực hành nghề nghiệp, tư vấn trong lĩnh vực hợp đồng đấu thầu, tài chính xây dựng.

Khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Thuỷ lợi đã chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng từ hơn 40 năm nay (trước đây là ngành Kinh tế thủy lợi, được đào tạo từ năm 1979) hội tụ các kiến thức hội nhập và cập nhật với kiến thức về kỹ thuật và kinh tế tạo cho người học có kiến thức cơ bản và rộng, để người học có khả năng linh hoạt hội nhập trong thời đại 4.0, có mục tiêu cụ thể đào tạo sinh viên trở thành thạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, kỹ thuật, xây dựng dân dụng. Ngoài những kiến thức chuyên môn kinh tế, quản lý và kỹ thuật, còn cung cấp các kỹ năng cho sinh viên có tư duy phê phán, lãnh đạo hiệu quả và điều phối viên dự án hiệu quả, đây chính là những đặc điểm hàng đầu của thành công trong ngành xây dựng.

Lớp 64KTXD1 - Ngành Kinh tế xây dựng, trường Đại học Thủy lợi

Bộ môn Kinh tế xây dựng, trường Đại học Thủy lợi

  Gửi ý kiến phản hồi
405