Lớp Dự toán và đo bóc khối lượng công trình

Hiện nay, một số bộ môn trong Khoa liên tục mở một số lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc cho các em sinh viên. Cụ thể là Bộ môn Quản lý xây dựng mở các lớp đào tạo ngắn hạn về chuyên đề Dự toán - Đo bóc khối lượng công trình. Đối tượng theo học lớp dự toán đo bóc khối lượng công trình là các sinh viên của các Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Kinh tế và quản lý, Khoa Năng Lượng… Đội ngũ các giảng viên tham gia giảng dạy đều là những Thầy Cô có kinh nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm như NCS. Đỗ Văn Chính; NCS. Trần Thị Hồng Phúc; NCS. Nguyễn Văn Phương; ThS. Vũ Ngọc Luân; ThS. Bùi Anh Tú; KS. Phùng Duy Hảo; KS. Nguyễn Thị Thủy; KS. Trần Thị Kiều Trang.

Các khóa học ngắn hạn trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đo bóc khối lượng các hạng mục công trình và lập dự toán công trình, giúp người học nắm vững và vận dụng các văn bản, chế độ chính sách của nhà nước vào các công việc, tìm hiểu sâu về áp dụng định mức, chiết tính đơn giá xây dựng công trình, cách tính và lập dự toán xây dựng công trình, hướng dẫn sử dụng các phần mềm dự toán để lập dự toán xây dựng công trình, cách thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Sau khóa học người học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và đây cũng là một trong những giấy chứng nhận quan trọng để sinh viên có cơ hội xin việc tốt hơn.

Trong năm 2016 các Thầy cô trong bộ môn quản lý xây dựng đã mở được 04 lớp dự toán đo bóc khối lượng xây dựng công trình với hơn 100 sinh viên tham gia lớp học.

Trong tháng 3,4 năm 2017 bộ môn quản lý xây dựng phối hợp với Khoa đã tổ chức mở được 04 lớp dự toán đo bóc khối lượng công trình với hơn 120 sinh viên tham gia lớp học (xem file)