Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy lợi

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy lợi đang áp dụng hiện nay gồm 2 phiên bản: Phiên bản 2013 áp dung cho K58 trở về trước và Phiên bản 2019 áp dụng cho K59 trở về sau

Bộ môn Quản trị kinh doanh kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học gồm 2 phiên bản:

Link xem CTĐT Ngành QTKD áp dụng cho K58 trở về trước (2013)

Link xem CTĐT Ngành QTKD áp dụng cho K59 trở về sau (2018)