Văn phòng khoa

Danh sách đội ngũ cán bộ Văn phòng Khoa

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS Đỗ Văn Quang

Trưởng Khoa

2

TS Lê Văn Chính

Phó trưởng Khoa

3

PGS. TS Nghiêm Văn Lợi

Phó trưởng Khoa

4

KS Nguyễn Hải Hiền

Trợ lý Khoa

5

ThS Phạm Thị Bích Ngoan

Trợ lý Khoa