Khoa Kinh tế và Quản lý có thêm một tiến sĩ

Ngày 9/4/2018, tại Room5/K1 Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thiện Dũng với đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích rủi ro.

NCS Nguyễn Thiện Dũng trình bày luận án

NCS Nguyễn Thiện Dũng là giảng viên bộ môn Quản lý Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Thủy lợi. Dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Quang Kim, PGS.TS Nguyễn Thu Hiền và sự làm việc nghiêm túc, nỗ lực của bản thân, sau hơn hai năm, NCS Nguyễn Thiện Dũng đã hoàn thành luận án và các yêu cầu cần thiết, được nhà trường ra quyết định cho bảo vệ. Luận án được hội đồng chấm luận án đánh giá cao về ý nghĩa khoa học. Luận án có những đóng góp mới:

- Xây dựng phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và kinh tế cho lập quy hoạch phòng chống úng ngập trên cơ sở phân tích rủi ro úng ngập;

- Xác định cấp lũ (tần suất, chu kỳ lặp lại) thiết kế tối ưu và giải pháp tiêu tổng thể tối ưu về rủi ro cho lưu vực sông Phan – Cà Lồ tỉnh Vĩnh Phúc.

NCS Nguyễn Thiện Dũng chụp cùng với giáo sư hướng dẫn và các thành viên Hội đồng chấm luận án

Với việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, giảng viên Nguyễn Thiện Dũng đã góp phần nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủy lợi nói chung, khoa Kinh tế và Quản lý nói riêng. Việc bảo vệ thành công luận án trước thời hạn của giảng viên Nguyễn Thiện Dũng sẽ tạo động lực cho các giảng viên trẻ trong khoa nỗ lực để sớm hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Chắc chắn trong tương lai ngắn, khoa Kinh tế và Quản lý sẽ có thêm nhiều tiến sĩ.

TS. Đỗ Văn Quang - Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý chúc mừng NCS Nguyễn Thiện Dũng

 

Thực hiện: Vũ Thế Vinh