Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Thiện Dũng

Họ và tên:

Nguyễn Thiện Dũng

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

21/09/1981

Nơi sinh:

Thái Bình

Quê quán

Thái Bình

Đơn vị công tác:

Bộ môn:Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Trường đào tạo: Đại học Thủy lợi

Năm 2018

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kinh tế đầu tư, kinh tế công cộng

- Kinh tế tài nguyên và môi trường,

- Kinh tế tài nguyên nước, định giá nước

- Quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu

- Nông nghiệp và chính sách trong nông nghiệp

- Tư vấn, lập và thẩm định dự án đầu tư trong xây dựng

- Nông nghiệp và chính sách phát triển trong nông nghiệp

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Địa chỉ liên hệ:

 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:

 0943 223 998

Email:

dzungngt@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

Bài báo, công trình nghiên cứu khoa học

1. “Phân tích tối ưu rủi ro ngập lụt: từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam” đăng trên Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 1/2016;

2. “Xây dựng mô hình tối ưu trong quyết định đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai” đăng trên Tạp chí khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 53, 2016;

3. “Khảo sát, đánh giá và phân loại các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội” đăng trên Tuyển tập hội nghị KH thường niên 2016, Đại học Thủy lợi;

4. “Đánh giá tính dễ tổn thương của các hộ gia đình nông thôn miền trung Việt Nam do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đề xuất các chính sách giảm thiểu rủi ro” đăng trên Hội thảo quốc tế: An ninh nguồn ngước và Biến đổi khí hậu: Cơ hội và thách thức cho Châu Á, Tại AIT – Thai Lan 12/2016.

5. “Quy hoạch giảm thiểu rủi ro ngập lụt: một nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc” đăng trên Hội nghị thường niên toàn quốc lần thứ 50 các trường đại học khối kỹ thuật, Vĩnh Phúc, 03/2017;

6. “Nhận dạng và phân loại rủi ro ngập lụt, các phương pháp ước lượng rủi ro” đăng trên Hội nghị Khoa học thường niên 2017-Trường Đại học Thủy lợi 11/2017;

7. “Giới thiệu phương pháp định lượng lợi ích trong đầu tư giảm thiểu rủi ro ngập lụt” đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và Môi trường, số 59, 12/2017;

8. "Flood Planning Based on Risk Optimization: A case study in Phan- Calo River Basin in Vinh Phuc Province, Vietnam". International conference: Disaster and Emergency Management, ICDEM, Mar 15-16, 2018 London United Kingdom. 

9. "Xây dựng hàm chi phí sản xuất cho các công ty thủy nông", đăng trên Hội nghị Khoa học thường niên 2017-Trường Đại học Thủy lợi 11/2017; 

II. Sách xuất bản:

1. “Hợp tác, liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy quyền, tiếng nói, lựa chọn của nông dân: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách” Nhà xuất bản Hồng Đức 2015, Dự án Oxfam Việt Nam;

2. “Sổ tay hướng dẫn thực hành tưới tiết kiệm nước” Nhà xuất bản Xây dựng 2016;

3. “Giới thiệu chính sách và mô hình Quản lý nước trên Thế giới và Việt Nam” Nhà xuất bản Xây dựng, 2017;