Lý lịch khoa học ThS. Phùng Duy Hảo

Họ và tên:

Phùng Duy Hảo

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

20/05/1992

Nơi sinh:

Hữu Văn – Chương Mỹ - Hà Nội

Quê quán

Hữu Văn – Chương Mỹ - Hà Nội

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng – Kinh tế xây dựng

Trường Đại học: Đại học Xây dựng

Năm: 2018

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)

- Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

- Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu

- Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật

- Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh – B1

Địa chỉ liên hệ:

Hữu Văn – Chương Mỹ - Hà Nội

Điện thoại:

 0963 297 319

Email:

haopd@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- Bài báo: “Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác công tư (PPP) trong đầu tư và khai thác công trình thủy lợi” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2016;