Lý lịch khoa học ThS. Đỗ Văn Chính

Họ và tên:

Đỗ Văn Chính

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

16/07/1984

Nơi sinh:

Duy Hải – Duy Tiên – Hà Nam

Quê quán

Duy Hải – Duy Tiên – Hà Nam

Đơn vị công tác:

Bộ môn:Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

Năm:2011

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)

- Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

- Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu

- Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật

- Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 102-E13 Phường thanh xuân Bắc- quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

 0986 782 785

Email:

chinhdv@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- Bài báo “Nghiên cứu chức năng và dịch vụ của rừng ngập mặn trồng xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng” đăng trên tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 44 tháng 3/2014;

- Bài báo “Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam” đăng trên Hội nghị khoa học thường niên Trường ĐHTL 11/2016;

- Bái báo “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2017;

- Bái báo “Rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2017.