Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Trọng Hoan

Họ và tên:

NGUYỄN TRỌNG HOAN

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

06/08/1957

Nơi sinh:

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Quê quán

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:   Công trình thủy

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

Năm: 2010

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Tổ chức sản xuấttrong hoạt động xây dựng

Thiết kế tổ chức Mặt bằng công trường xây dựng thủy lợi, thủy điện

Dẫn dòng thi công công trình thủy lợi, thủy điện

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá và định giá xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Slovakia

Địa chỉ liên hệ:

P11, Nhà 12, Tập thể Đại học Thủy lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:

 0913 052 558

Email:

hoanp1@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- Xây dựng định mức dự toán gia cố đê biển sử dụng phụ gia Consolit và chống xói mòn lớp bảo vệ mái – Tạp chí Khoa học kỹ thuật và Môi trường, số: 50, 2015.

- Lựa chọn phương án tổ chức xây dựng nhà tạm trên công trường xây dựng, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 2016.