Lý lịch khoa học PGS.TS Bùi Duy Phú

 

Họ và tên:

 Bùi Duy Phú

Giới tính:

 Nam

Năm sinh:

 1956

Nơi sinh:

Hà Nội

Quê quán

Hoài Đức – Hà Nội

Đơn vị công tác:

 Bộ môn: Kinh tế

 Khoa: Kinh tế và quản lý

 Trường Đại học: Thuỷ lợi

 

Học vị:

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kinh tế (Điều khiển hpjc kinh tế)

Trường Đại học: Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Năm: 2009

Dạy chuyên ngành:

 Toán kinh tế, kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu:

 Kinh tế

Ngoại ngữ:

 Chuyên tu tiếng Nga, Anh C

Địa chỉ liên hệ:

 32, ngõ 12, Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, HN

Điện thoại:

0912141221

Email:

 Buiduyphu@gmail.com

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

Bùi Duy Phú. (2015). Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu trong các ngành kinh tế đến tăng trưởng qua một số mô hình kinh tế. Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011- 2014 nhìn lại những thành tựu và thách thức trong quá trình ổn định và tăng trưởng kinh tế. Học viện Ngân hàng.

Bùi Duy Phú. (2015). Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua mô hình tăng trưởng Solow. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 154.

Bùi Duy Phú. (2017). Nghiên cứu thực nghiệm về truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam. Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh.

Bùi Duy Phú, Chủ biên. (2015). Kiểm chứng tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các mô hình định lượng. Hà Nội: Học viện Ngân hàng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. (2016). Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020, có tính đến 2025. Nghệ An: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.