Lí lịch khoa học ThS Đoàn Thị Hường

ThS Đoàn Thị Hường là một chuyên gia về phát triển cá nhân, phát triển tổ chức và xây dựng thương hiệu.

Họ và tên:

 Đoàn Thị Hường

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

 1976

Nơi sinh:

 Thái Bình

Quê quán

 

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Phát triển Kỹ năng

Khoa:Kinh tế và quản lý

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: NCS

Chuyên ngành: Marketing

Trường Đại học:Nantes

Năm:2017

Dạy chuyên ngành:

 Kỹ năng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phát triển cá nhân

Phát triển tổ chức

Thương hiệu

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Địa chỉ liên hệ:

 23 đường Olivettes, Nantes, Pháp

Điện thoại:

06 51 69 79 36 

Email:

 Huongdoan10@gmail.com

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)