Giới thiệu chung chương trình đào tạo đại học

Hiện nay chương trình đào tạo đại học của Khoa gồm có các hệ đào tạo như sau:

1. Đào tạo Đại học chính quy:

Sau gần 40 năm đào tạo xây dựng và trưởng thành, Khoa đã đào tạo được hàng nghàn kỹ sư và cử nhân. Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học tại Khoa tính đến nay là hơn 4700 sinh viên, trong đó có hơn 3000 sinh viên đã tốt nghiệp. Trong số các sinh viên đã tốt nghiệp có 1218 kỹ sư kinh tế thủy lợi, 177 kỹ sư ngành Quản lý xây dựng, 1670 cử nhân các ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Số sinh viên tốt nghiệp đã phát huy tốt kiến thức được trang bị ở trường, trong số cựu sinh viên nhiều người đã và đang giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý nhà nước và các doanh nghiệp:

Thầy Nguyễn Viết Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định;

Thầy PGS.TS. Dương Văn Viện – Hiệu Trưởng trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ;

Thầy PGS.TS. Phạm Hùng – Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1;

Ông Dương Văn Bá – K31 – Phó Vụ Trưởng vụ công tác học sinh, sinh viên, Bộ giáo dục và đào tạo;

Ông Vũ Ngọc Thanh – K32 – Chánh văn phòng Viện chiến lược và chính sách, Bộ Công Thương;

Ông Nguyễn Hồng Khanh – K33 – Phó Vụ Trưởng vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thầy PGS.TS. Bùi Quốc Lập – K33 – Trưởng Khoa Môi Trường, Đại học Thủy lợi;

Thầy TS. Đỗ Văn Quang – K34 – Trưởng Khoa Kinh tế và quản lý, Đại học Thủy lợi;

Thầy TS. Lê Văn Chính - K34 - Phó Trưởng Khoa Kinh tế và quản lý, Đại học Thủy lợi;

Ông Lê Hồng Linh – K34 – Giám Đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng 10, Bộ NN&PTNT;

Ông Nguyễn Quang Dũng – K34 – Kế toán trưởng Ban quản lý đầu tư và xây dựng 10.

Hiện nay, chương trình đào tạo Đại học chính quy của Khoa gồm có các hệ như sau:

Hệ đào tạo theo hình thức niên chế (áp dụng đến K48), Khoa chỉ đào tạo 1 chuyên ngành: Kinh tế Thủy lợi. Sinh viên theo học trong 5 năm và sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi.

Hệ đào tạo theo hình thức tín chỉ 4,5 năm chuyên ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng): Sinh viên sẽ học trong 4,5 năm và sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Quản lý xây dựng. Tương đương với bằng Kinh tế xây dựng của một số trường Đại học khác.

Hệ đào tạo theo hình thức tín chỉ lấy bằng cử nhân (áp dụng từ K49 – nay), gồm có 3 chuyên ngành: Cử nhân kế toán, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh. Sinh viên sẽ theo học 4 năm và sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân theo các chuyên ngành tương ứng

2. Đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm ( Đại học Tại chức)

Từ năm 2012 đến nay, Khoa đã phối hợp với Khoa Tại chức trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đào tạo hệ Đại học Tại chức. Mỗi năm tuyển sinh 1 lớp từ 50-80 sinh viên theo học ngành Quản lý xây dựng do Bộ môn Quản lý xây dựng quản lý.