Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng - Bậc đại học (phiên bản cập nhật năm 2019)

Bộ môn Quản lý xây dựng kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng bậc Đại học (phiên bản năm 2019)

Xem tại đây