Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thuỷ lợi

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khoa Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Thuỷ lợi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cao học) đợt 1 năm 2019 với 17 chuyên ngành.

Các chuyên ngành cao học của Khoa Kinh tế và quản lý gồm:

1. Kinh tế xây dựng

2. Quản lý kinh tế

3. Quản trị kinh doanh

Thời gian thi: 15-16/6/2019

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 15/5/2019

Thời gian ôn tập các môn dự thi: 02/5/2019.

Chi tiết xem file đính kèm.