Kế hoạch chấm bảo vệ tốt nghiệp ngành Kinh tế, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Hội đồng Kinh tế phát triển 1)

Tên hội đồng: Kinh tế phát triển 1

Thời gian: 01-02/07/2019

Địa điểm: Room 1-K1

TT

Mã SV

Họ tên SV

Lớp quản lý

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

1554011793

Đặng Ngọc Anh

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH máy tính Nét

ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

2

1554011855

Nguyễn Thị Mai Anh

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH  thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải An Hiệp

ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

3

1554012124

Nguyễn Thị Hồng Bích

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại kỹ thuật tin học Anh Ngọc

ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

4

1554011850

Trần Thị Duyên

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng VP Bank – Chi nhánh Thủ đô

TS. Phạm Thị Thanh Trang

5

1554011574

Ngô Thị Đào

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần các hệ thống viễn thông Vineco

ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

6

1554011920

Nguyễn Thành Đức

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Ditech

ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

7

1554012179

Đào Thị Huyền

57K-PT

Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long

TS. Phạm Thị Thanh Trang

8

1554012277

Triệu Thị Huyền

57K-PT

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đoàn Sơn Việt

TS. Phạm Thị Thanh Trang

9

1554011949

Nguyễn Thị Hường

57K-PT

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao American

TS. Phạm Thị Thanh Trang

10

1554011892

Hoàng Thị Tú Linh

57K-PT

Đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty TNHH Đại Đoàn Gia

TS. Phạm Thị Thanh Trang

11

1554012232

Nguyễn Hoài Linh

57K-PT

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH VKX

TS. Phạm Thị Thanh Trang

12

1554011694

Phạm Thị Linh

57K-PT

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại điện tử Hoàng Thiên

TS. Phạm Thị Thanh Trang

13

1554011767

Trịnh Khánh Linh

57K-PT

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và giải pháp phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Hiền Thuý

TS. Phạm Thị Thanh Trang

14

1554011740

Nguyễn Thị Nga

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

ThS. Lê Phương Thảo

15

1554011802

Đặng Hồng Nhung

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656

ThS. Lê Phương Thảo

16

1554012126

Nguyễn Ánh Phương

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Fiditour

ThS. Lê Phương Thảo

17

1554011718

Nguyễn Thị Minh Phương

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

ThS. Lê Phương Thảo

18

1554012008

Đặng Thị Thanh Thư

57K-PT

Nghiên cứu thực trạng, tiềm năng phát triển đặc sản vải thiều Thanh Hà, Hải Dương

ThS. Trần Văn Khiêm

 

Danh sách gồm 18 sinh viên.

 

Bộ môn Kinh tế