Kế hoạch chấm bảo vệ tốt nghiệp ngành Kinh tế, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Hội đồng Kinh tế quốc tế)

Tên hội đồng: Kinh tế quốc tế

Thời gian: 01-02/07/2019

Địa điểm: Room 3-K1

TT

Mã SV

Họ tên SV

Lớp quản lý

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

1554011764

Mai Thị Thanh An

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần cơ điện Xuân Mai

TS. Hoàng Thanh Tùng

2

1554011919

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần IMC Sài Gòn

TS. Hoàng Thanh Tùng

3

1554012220

Trần Nhật Cường

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần giải pháp y tế HOBA

TS. Hoàng Thanh Tùng

4

1554012047

Bùi Phương Hạnh

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam

TS. Hoàng Thanh Tùng

5

1554011714

Nguyễn Thị Hằng

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Cành

TS. Hoàng Thanh Tùng

6

1554011791

Phạm Thị Bích Hồng

57K-QT

Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Ninh -  Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Trần Văn Hòe

7

1554012103

Phạm Huy Khánh

57K-QT

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản của Công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông Xuân

PGS.TS. Trần Văn Hòe

8

1554012184

Phan Vũ Tuyết Lê

57K-QT

Nâng cao năng lực canh tranh của Doanh nghiệp tư nhân Trường An

PGS.TS. Trần Văn Hòe

9

1554012162

Hoàng Thị Lụa

57K-QT

Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Komeco Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Trần Văn Hòe

10

1554012062

Đinh Thị Năm

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Thịnh

PGS.TS. Trần Văn Hòe

11

1554012788

Phan Thị Ngát

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần may Sông Hồng

PGS.TS. Trần Văn Hòe

12

1554011745

Nghiêm Bảo Ngọc

57K-QT

Thúc đẩy xuất khẩu thiết bị tự động hóa sang thị trường Trung Quốc tại công ty TNHH Thương mại và xây lắp Meiko

PGS.TS. Trần Văn Hòe

13

1554012188

Trần Anh Quang

57K-QT

Mạng tiêu thụ hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Phân phối SNB - Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Trần Văn Hòe

14

1554012085

Nguyễn Thị Thảo

57K-QT

Đẩy mạnh phân phối thực phẩm nhập khẩu tại Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam

PGS.TS. Trần Văn Hòe

15

1554011813

Phạm Thị Thắm

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Quốc tế Thương Đô

PGS.TS. Trần Văn Hòe

16

1554011849

Nguyễn Thị Thu Thủy

57K-QT

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Đạt

PGS.TS. Trần Văn Hòe

17

1554012138

Nguyễn Quỳnh Trang

57K-QT

Giải pháp đấy mạnh kinh doanh thương mại điện tử B2C tại Công ty TNHH Thiết bị Arco Việt Nam

PGS.TS. Trần Văn Hòe

18

1554011941

Nguyễn Thị Huyền Trang

57K-QT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Phúc

PGS.TS. Trần Văn Hòe

19

1554012078

Nguyễn Thúy Vân

57K-QT

Cạnh tranh thu hút khách du lịch của Công ty TNHH Du Lịch Gia Linh - Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Trần Văn Hòe

20

1454011365

Đặng Thanh Huyền

56K-QT

Thúc đẩy bán bất động sản của Công ty Cổ phần Bluecom

PGS.TS. Trần Văn Hòe

21

1454011552

Đỗ Hồng Nhung

56K-QT

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng mây tre của Công ty TNHH Trung Việt sang thị trường EU

PGS.TS. Trần Văn Hòe

22

1454011390

Nguyễn Quốc Cường

56K-QT

Tăng cường năng lực quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

PGS.TS. Trần Văn Hòe

 

Danh sách gồm 22 sinh viên.

Bộ môn Kinh tế