Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Ngày 17/3/1930 Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội được thành lập, đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào các mạng của Hà Nội. Trong 90 xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Với truyền thống vẻ vang đạt được qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng vinh quang, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần xuyên suốt là đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tin tưởng rằng, hệ thống chính trị thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được củng cố, ngày càng vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô giành được những thắng lợi mới.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 nằm Đảng Bộ thành phố và truyền thống lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội là hoạt động thiết thực cụ thể nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS HCM và thế hệ trẻ thủ đô với sự lãnh đạo cảu Đảng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm tuổi trẻ trong việc xây dựng Đảng, chế độ.

Đối tượng:

  • Thanh thiếu niên thủ đô (đối với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến)
  • Thanh thiếu niên, công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thủ đô Hà Nội (đối với cuộc thi viết trực tuyến)
  • Các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội (đối với cuộc thi thiết kế mô hình)

Nội dung:

  • Tìm hiểu về những thành tựu quan trọng qua 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội gắn với các kỳ đại hội.
  • Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa 1010 năm Thăng Long – Hà Nội
  • Tìm hiểu về thành tựu của thủ đô Hà Nội sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian diễn ra cuộc thi:

- Đối với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng tuoitrehanoi.com vòng thi tuần diễn ra từ 16/3-17/5/2020

- Đối với cuộc thi viết trực tuyến trên nền tảng thanhnienday.com diễn ra trong 3 tháng từ 1/6-31/8/2020

- Đối với cuộc thi thiết kế mô hình bắt đầu từ ngày 16/3-31/8/2020

Đảng Bộ bộ phận Kinh tế và quản lý, Ban học tập và phát triển Đảng khoa Kinh tế và quản lý trường Đại học Thủy Lợi khuyến khích các đồng chí Đảng viên dự bị, các bạn sinh viên thuộc đối tượng xét kết nạp Đảng cùng toàn thể các bạn đoàn viên tham gia cuộc thi này.

Đây là một tiêu chí để xét chuyển Đảng chính thức, kết nạp Đảng trong năm nay, hi vọng các đồng chí đảng viên dự bị, quần chúng ưu tú thực hiện đầy đủ, nghiêm túc cuộc thi này.

HÃY CÙNG THAM GIA CUỘC THI ĐỂ TÌM HIỂU, PHÁT HUY VÀ TỰ HÀO VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG, VĂN HÓA CỦA HÀ NỘI.