Đội ngũ giảng viên bộ môn Quản lý xây dựng

Đội ngũ giảng viên bộ môn Quản lý xây dựng

TT

Họ và tên

Trình độ hiện nay

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Ngô Thị Thanh Vân

PGS.TS

Trưởng bộ môn

Chi tiết

2

Đỗ Văn Quang

Tiến sĩ

Trưởng Khoa 

Chi tiết

3

Lê Văn Chính

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa - Phó Trưởng bộ môn

Chi tiết

4

Nguyễn Bá Uân

PGS.TS

Giảng viên cao cấp

Chi tiết

5

Nguyễn Trọng Hoan

PGS.TS

Giảng viên cao cấp

Chi tiết

6

Đỗ Văn Chính

NCS

Giảng viên

Chi tiết

7

Nguyễn Văn Phương

NCS

Giảng viên

Chi tiết

8

Nguyễn Thiện Dũng

Tiến sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

Chi tiết

9

Trần Thị Hồng Phúc

NCS

Giảng viên

Chi tiết

10

Vũ Ngọc Luân

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

11

Bùi Anh Tú

NCS

Giảng viên

Chi tiết

12

Đỗ Như Cường

Tiến sĩ

Giảng viên

 

13

Trần Thị Kiều Trang

Kỹ sư

Giảng viên

Chi tiết

14

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

15

Thái Ngọc Thắng

Kỹ sư

Giảng viên

Chi tiết

16

Phùng Duy Hảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Chi tiết

17

Nguyễn Xuân Phú

PGS.TS

Giảng viên cơ hữu

 

  Gửi ý kiến phản hồi
867