Clip giới thiệu Ban Văn nghệ - BCH LCĐ khoa KT&QL

Ban Văn nghệ là 1 trong 4 Ban chuyên môn của BCH LCĐ khoa KT&QL. Trong thời gian vừa qua, Ban Văn nghệ của khoa được đánh giá là một trong những Ban văn nghệ mạnh, hoạt động tích cực nhất trường. Ban đã góp phần không nhỏ vào các thành công, giải thưởng cho khoa và là một sân chơi vô cùng bổ ích cho các bạn sinh viên có đam mê âm nhạc, vũ đạo.

Một số hình ảnh trong clip:

Clip giới thiệu về Ban văn nghệ: https://www.youtube.com/watch?v=nsqJ1ZSF6oc&ab_channel=Bantruy%E1%BB%81nth%C3%B4ngkhoaK