Sinh hoạt học thuật Bộ môn Tài chính học kì I năm học 2023-2024

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Thuỷ Lợi về nâng cao năng lực nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn cho giảng viên và cán bộ, ngày 20 tháng 12 năm 2023, Bộ môn Tài chính đã tổ chức sinh hoạt học thuật học kì I năm học 2023-2024.

Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự của TS. Lê Thanh Phương – Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, TS. Tô Minh Hương – Phó trưởng Bộ môn Tài chính, TS. Đào Thị Hương – Phó trưởng Bộ môn Tài chính, cùng các thầy, cô giảng viên của Khoa.

Buổi sinh hoạt học thuật được tổ chức giống như buổi hội thảo, các báo cáo viên trình bày một số nội dung học thuật mà giảng viên nghiên cứu, sau đó các giảng viên trong bộ môn đặt câu hỏi và trao đổi làm rõ các vấn đề. Buổi sinh hoạt học thuật của bộ môn gồm có 4 báo cáo học thuật của các thầy cô:

- TS. Tô Minh Hương trình bày về “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong tài chính hợp tác”. Báo cáo đã tổng hợp và làm rõ nội dung, mô hình của lý thuyết trò chơi: đối thủ, chiến lược, lợi ích, thứ tự các bước đi, thông tin, ma trận lợi ích,…Thông qua phân tích chiến lược của hai công ty Watsons Việt Nam và Hasaki theo mô hình lý thuyết trò chơi, báo cáo viên đã thấy được những tình huống thực tế ra quyết định có liên quan tới hai bên và các quyết định của mỗi bên có ảnh hưởng tới lợi ích và quyết định của các bên khác. 

Nghiên cứu về Lý thuyết trò chơi

- TS. Đào Thị Hương báo cáo về “Hoạt động ngoại bảng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết”. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, hoạt động ngoại bảng của ngân hàng có tác động đến chỉ tiêu sinh lời nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu an toàn vốn và chất lượng tài sản với các ngân hàng TMCP Việt Nam trong phạm vi nghiên cứu.

- TS. Hoàng Thị Mai Anh trình bày về “Mối quan hệ giữa bình đẳng giới trong HĐQT ngân hàng thương mại và hiệu quả ngân hàng”. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hiệu quả lợi nhuận (profit efficiency) và hiệu quả chi phí (cost efficiency) đều có mối quan hệ cùng chiều với bình đẳng giới HĐQT. Tuy nhiên, tác động tích cực của sự bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả của ngân hàng giảm đáng kể ở các quốc gia có định kiến đối với nữ giới.

- TS. Vũ Thị Phương Thảo báo cáo về chủ đề “Đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”. Báo cáo chỉ ra thực trạng TTKDTM ở Việt Nam cũng như một số giải pháp để đẩy mạnh TTKDTM ở Việt Nam.

Buổi sinh hoạt học thuật đã diễn ra thành công, các khách mời đánh giá cao những báo cáo học thuật trên bởi tính khoa học và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của một công trình nghiên cứu.

  Gửi ý kiến phản hồi
385