KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH KINH TẾ SỐ - CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ KINH DOANH SỐ

Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh số - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy Lợi kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Chương trình đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh Số bậc Đại học đang áp dụng.

Xem file : Thông tin chi tiết về CTĐT ngành Kinh tế và Kinh doanh Số

 

Để tìm hiểu về ngành Kinh tế số - ĐH Thủy Lợi: thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, các hoạt động sự kiện của Ngành - Nhà trường, tham khảo tại: 

FB: http://bit.ly/fbkinhteso
Zalo: http://bit.ly/zlkinhteso