Giới thiệu về Trung tâm Kinh tế và Quản lý

Trung tâm Kinh tế và Quản lý Thủy lợi được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-ĐHTL ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi. Từ khi thành lập đến nay, cán bộ Trung tâm kết hợp với giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý và các giảng viên trong trường Đại học Thuỷ lợi đã giúp các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật thủy lợi, đạt doanh thu hàng năm từ 2 - 5 tỷ đồng. Hiện Trung tâm có 8 cán bộ và Nghiên cứu viên, các cán bộ của Trung tâm kết hợp các giảng viên của các bộ môn giảng dạy của Khoa Kinh tế và Quản lý thành lập 4 tổ công tác: Tổ chuyên môn về lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng; Tổ chuyên môn về lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán; Tổ chuyên môn về lĩnh vực Quản trị kinh doanh; và Tổ chuyên môn về kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.