Thư ngỏ của Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý - TLU nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa (1979-2019)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui  lòng liên hệ: Cô Nguyễn Hải Hiền, điện thoại: 0944.315.335 hoặc Cô Phạm Thị Bích Ngoan, điện thoại: 0942.850.808 hoặc qua email: khoakt@tlu.edu.vn

Quý vị vui lòng xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm qua đường Link: Click vào đây.

Trân trọng cám ơn.