Thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành QLXD đợt 2 (tháng 9/2019) năm học 2019-2020

Bộ môn Quản lý xây dựng gửi đến các bạn sinh viên khóa 57 và các khóa cũ thông báo về việc hướng dẫn và đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 1 và cả năm học 2019-2020.

Thông báo chi tiết: Xem tại đây

Phiếu đăng ký online: Tại đây

Hạn cuối đăng ký muộn nhất là ngày 18/9/2019 để tổng hợp danh sách gửi bộ môn. Sau đó bộ môn sẽ chốt danh sách và thông báo đến các bạn.