Thẩm định Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, trình độ Đại học

Sáng ngày 09/01/2020, tại Room 9/K1, Trường ĐH Thủy lợi, Hội đồng Thẩm định Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, trình độ Đại học đã họp thông qua chương trình đào tạo chính thức nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Dự họp có PGS.TS Tạ Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, trình độ Đại học gồm có: PGS.TS Tạ Văn Lợi – Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên PGS.TS Nguyễn Văn Minh, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, TS Trương Đức Toàn, ThS Trần Đình Toản.  

PGS.TS Tạ Văn Lợi – Chủ tịch Hội đồng Thẩm định phát biểu khai mạc

 

Hội đồng Thẩm định đã xem xét các mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc, thời lượng, nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự cấp thiết của đào tạo bậc Cử nhân ngành Thương mại điện tử; sự công phu, khoa học trong thiết kế chương trình đào tạo; thời gian đào tạo, đối tượng học đưa ra là phù hợp; các hình thức đánh giá chất lượng trong chương trình được đảm bảo.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh phát biểu ý kiến phản biện

 

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi phát biểu ý kiến phản biện

 

Sau khi tổ chức họp kín lấy ý kiến các thành viên, Hội đồng Thẩm định đã nhất trí thông qua Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, trình độ Đại học và đề nghị sau khi chỉnh sửa hoàn thiện theo sự góp ý của Hội đồng, Khoa Kinh tế và Quản lý cần sớm hoàn chỉnh đề án và tiến hành các bước tiếp theo quy trình để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt mở ngành đào tạo Cử nhân ngành Thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi họp, TS. Đỗ Văn Quang - Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý ghi nhận các ý kiến đóng góp Hội đồng Thẩm định và đề nghị nhóm biên soạn hoàn thiện Chương trình đào tạo theo yêu cầu.

TS. Đỗ Văn Quang – Trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý phát biểu tại buổi họp

 

Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Thương mại điện tử và đại diện nhóm biên soạn

Thực hiện: Thùy Trang