Kê hoạch thực hiện quảng bá tuyển sinh - Khoa Kinh tế và Quản lý

KẾ HOẠCH

Quảng bá tuyển sinh năm 2021

Khoa Kinh tế và Quản lý

 

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

thực hiện-hoàn thành

Đơn vị/cá nhân chủ trì thực hiện

Sản phẩm

1

Quảng bá qua website Khoa, Fanpage của Khoa

 

 

 

1.1

Kiểm tra và cập nhật các thông tin tĩnh trên website

Thường xuyên

Thầy Triệu Đình Phương

Các thông tin được cập nhật thường xuyên

1.2

Viết bài và đăng trên webiste và Fanpage của Khoa, gồm:

+ Chương trình đào tạo (cập nhật)

+ Cơ hội việc làm, du học

+ Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên

+ Bài giảng các học phần

+ Cựu sinh viên thành đạt

+ Các hoạt động của sinh viên

Thường xuyên hàng tuần

 

Trưởng các Bộ môn,

 

 

 

Bí thư LCĐ Khoa,

Ban Biên tập

 

Bộ môn[1]:

+ 01 bài/tuần/Bộ môn trên webiste/Fanpage

+ 25% học phần được đăng tải trên website

 

LCĐ: 01 bài/tuần

1.3

Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh lại video clips các ngành đào tạo gồm có 04 ngành đang đào tạo và 04 ngành mở mới từ 2021.

Từ 10/3-20/3/2021

Trưởng các Bộ môn phụ trách ngành ĐT;

Liên chi đoàn Khoa (phối hợp)

Các video clips của 08 ngành được đăng tải trên webiste Khoa

1.4

Thực hiện các cuộc thi, mini games trên Fanpage

Từ tháng 3-9/2021

(tập trung vào các tháng 3,4,5 và 8,9)

Liên chi Đoàn Khoa

- Cuộc thi ảnh (01)

- Minigames (10-15)
- Cuộc thi tìm hiểu về Trường/Khoa/Ngành

- Bản tin FEMNews: 10

2

Quảng bá qua các mạng xã hội

 

 

 

2.1

Lan truyền quảng bá thông tin tuyển sinh của trường trên mạng xã hội, như: facebook, fanpage... của của Trường, của Khoa, CBGV, SV

Thường xuyên

Tất cả CBGV, sinh viên trong Khoa;

 

Các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok..

2.2

Xây dựng và quảng bá qua TikTok

25/3/2021

Thầy Triệu Đình Phương

Thử nghiệm cho ngành QTKD; và nhân rộng cho các ngành khác

2.3

Chạy quảng cáo trên fanpage của khoa theo hướng dẫn của Trường

Tháng 3/2021 ÷ tháng 9/2021

Ban Biên tập Khoa

Các thông tin chọn lọc được chạy quảng cáo

3

Quảng bá ở các trường THPT tại các địa phương

 

 

 

3.1

Gửi đường bưu điện thông tin tuyển sinh của trường ĐHTL đến các trường THPT tại tỉnh Thái Bình

Tháng 04 ÷ tháng 5/2021

Khoa+Bộ môn

05 trường THPT

3.2

Đến trực tiếp một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội để quảng bá tuyển sinh

Tháng 04 ÷ tháng 5/2021

Khoa+Bộ môn

10 trường THPT ở Đông Anh, Ba Vì

3.3

Truyền thông các thông tin tuyển sinh đến các Sở, Ban, Ngành mà các thày cô đến công tác

Tháng 3/2021 ÷ tháng 9/2021

Toàn thể CBGV trong Khoa

Thông tin tuyển sinh được truyền thông

 
 

[1] Các Bộ môn, LCĐ báo cáo kết quả thực hiện vào sáng thứ 2 hàng tuần cho Văn phòng Khoa (Thầy Tú). Bắt đầu từ tuần 22-28.3.2021

Thầy Tú tổng hợp báo cáo BCN Khoa và P3, P7 vào cuối buổi sáng thứ 2 hàng tuần.

  Gửi ý kiến phản hồi
445