Danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Bộ môn Quản lý xây dựng gửi các bạn sinh viên một số nội dung liên quan đến đồ án tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2020-2021

1. Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn: Xem tại đây

Đề nghị các bạn liên hệ với giảng viên hướng dẫn để hẹn lịch gặp theo kế hoạch đã thông báo

2. Đề cương Đồ án tốt nghiệp: Xem tại đây

3. Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây

Các bạn có thể lấy file quy định trình bày đồ án để định dạng cho đồ án của mình

4. Hướng dẫn trích tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE: Tải tại đây