Danh sách hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 ngành Quản lý xây dựng

Bộ môn QLXD gửi các bạn sinh viên danh sách hướng dẫn đồ án đợt 1 năm học 2019-2020.

Danh sách chi tiết: Xem tại đây

Thông tin liên hệ Giảng viên hướng dẫn: Xem tại đây

Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2019-2020: Xem tại đây