Chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu với Tableau BI cho cán bộ giảng viên khoa K

Ngày 18/1 tại P129 nhà A2 đã diễn ra chương trình đào tạo cho Giảng viên khoa K với các nội dung về phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm Tableau BI, trong khuôn khổ các nội dung hợp tác giữa Khoa K và công ty cổ phần dịch vụ iERP.

Chương trình có sự tham gia giảng dạy, giới thiệu của ông Đào Lê Hải – Phó TGĐ iERP kiêm Giám đốc trung tâm IBS, ông Nguyễn Hoàng Tuấn Anh – Phó Giám đốc trung tâm IBS, bà Ms.Devi Hartuti – Salesforce Account Executive. Cùng sự tham gia đào tạo của gần 30 giảng viên khoa K từ các bộ môn: quản trị kinh doanh, kinh tế và kinh doanh số, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kế toán …

Chương trình đã đưa ra những hướng phát triển mới nhất trong hoạt động lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu trên thế giới, cách sử dụng phần mềm Tableau BI trong phân tích dữ liệu đa yếu tố trực quan và thuận tiện, cũng như giới thiệu cộng đồng chia sẻ dữ liệu lớn. Ngoài ra, chương trình cũng giới thiệu về các cơ hội nghề nghiệp tương lai trong ngành Data Analyst cho sinh viên sau khi ra trường.

Nằm trong khuôn khổ hợp tác bền vững giữa Khoa Kinh tế và Quản lý và Công ty cổ phần dịch vụ iERP, Khoa hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác cùng iERP trong triển khai đào tạo các chương trình mới dành cho sinh viên cũng như khóa học nâng cao dành cho Giảng viên trong tương lai.

Một số hình ảnh chương trình đào tạo: