THANH XUÂN NGÀY ẤY CÓ BẠN & TÔI

THANH XUÂN NGÀY ẤY CÓ BẠN & TÔI
------------------------------------------------------
KỶ YẾU 53KT2 - 2014❤️

"Bạn còn nhớ rõ bốn năm thanh xuân của bạn là như thế nào không? Đó chính là quá trình trưởng thành quan trọng có một không hai phải không?”
Tôi không thể quay về những năm tháng đó nhưng những tình cảm chân thành tha thiết, những chi tiết chân thật trong 4 năm đại học đó chúng tôi luôn muốn lưu lại. Thời thanh xuân đó của chúng tôi xoay quanh: bài tập, cuộc thi, nhóm nhỏ trong khuôn viên trường, cùng bạn bè chia sẻ ngọt ngào, yêu thương…

"Đọc những trang sách này, bạn của tôi ơi, bạn có thể thấy được những gì bạn từng nhiệt tình yêu thương có đang dần bị lãng quên không?
Càng có thể nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân không ?”

Nhưng dù thế nào bạn hãy tin nhé "Có một bài hát tên là thanh xuân, có một điệu nhảy gọi là nhảy vòng, dù chúng ta có thay đổi bao nhiêu bạn nhảy, thì cuối cùng vẫn có niềm tin vững chắc rằng, chỉ cần mình còn nhảy, cũng có thể gặp bạn ở chỗ này."