Video giới thiệu Ngành Thương Mại Điện Tử

Theo xu hướng của thời đại toàn cầu hóa, ngành Thương mại Điện tử trong những năm gần đây là một lĩnh vực tiềm năng để các doanh nghiệp phát triển và là giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước. Đây thực sự là cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp theo mô hình kinh doanh Thương mại điện tử. Nắm bắt được xu thế phát triển của ngành Thương mại Điện tử. Năm học 2021, trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh và đào tạo Cử nhân Thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin tuyển sinh Ngành Thương mại Điện tử qua Video sau nhé:Nguồn: Nguyễn Thị Oanh