Nghiên cứu khoa học của giảng viên ngành Kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới theo xu thế chung toàn cầu. Nhu cầu nhân lực có kiến thức, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc ngày càng đòi hỏi tăng cao về số lượng và chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ cao, đòi hỏi công tác giáo dục và đào tạo ngành nghề tại các trường đại học cũng phải có nhiều thay đổi cũng như thích ứng điều kiện thực tế.

Với các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, sinh viên khối Kinh tế luôn được định hướng việc làm khá rõ ràng cơ hội làm việc cũng như kỹ năng cần thiết để đáp ứng khả năng làm việc theo từng chuyên ngành. Để định hướng cũng như đào tạo tốt cho sinh viên, bản thân đội ngũ giảng viên ngành Kinh tế cũng không ngừng nâng cao trình độ, thay đổi tư duy và định hướng giáo dục cho sinh viên theo nhiều tiếp cận khoa học, hiện đại và cập nhật với xu thế hiện nay. Ngoài những nỗ lực trong giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên ngành Kinh tế không ngừng nâng cao. Các giảng viên đã thực hiện rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp như Cấp Nhà nước, Cấp Bộ, Cấp cơ sở. Những kết quả nghiên cứu của các giảng viên đã được công bố tại các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

Hơn nữa, công tác nghiên cứu của các giảng viên cũng đã đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, đơn vị thực hành trong và ngoài nước nhằm giúp cập nhật những xu thế hiện tại, từ đó áp dụng cũng như truyền tải cho sinh viên những kiến thức mới nhất. Các giảng viên ngành Kinh tế cũng rất tích cực tham gia các hội thảo trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong giáo dục và đào tạo, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác trong nghiên cứu cũng như thực hành. Đây cũng chính là cách thức giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với nhiều tổ chức, đơn vị để thực tập thực tế. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành Kinh tế rất đa dạng từ cấp vi mô đến vĩ mô như:

  • enlightenedNghiên cứu các lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp như: các nhân tố tác động đến năng suất, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, chiến lược phát triển  doanh nghiệp…
  • enlightenedNghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến đầu tư như: phân tích hiệu quả dự án đầu tư, đầu tư công, các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư….
  • enlightenedNghiên cứu các lĩnh vực về kinh tế quốc tế như: xây dựng chiến lược đàm phán quốc tế, thương mại quốc tế….
  • enlightenedNghiên cứu các lĩnh vực về tài nguyên môi trường như: Phân tích chính sách, thể chế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, tiếp cận thị trường trong phân bổ tài nguyên ….
  • enlightenedNghiên cứu các chính sách kinh tế vĩ mô, phân tích và dự báo, mô hình tăng trưởng kinh tế…

Với xu thế hội nhập toàn cầu, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của giảng viên nói chung cũng như ngành Kinh tế nói riêng đang ngày phải nâng cao về chất lượng, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các giảng viên hiện nay.

Hình ảnh: Tham dự hội thảo quốc tế