MỘT SỐ GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU CỰU SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ - KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Ngành Kinh tế là một trong những ngành truyền thống nhất của Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi, với đội ngũ giảng viên hùng hậu gồm 16 giảng viên (4 PGS - GVCC, 6 TS - GVC, 1 NCS và 5 ThS) rất tâm huyết với nghề và nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong giảng dạy cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học. Hàng năm, các giảng viên của ngành đã trở thành những người lái đò tin cậy đưa nhiều thế hệ sinh viên qua sông. Sinh viên ngành Kinh tế sau khi ra trường rất nhanh chóng bắt nhịp và đảm đương những vị trí vững chắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, logistics, xuất nhập khẩu, quản lý dự án, đấu thầu, tư vấn kinh tế, chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Với 4 chuyên ngành đào tạo gồm Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế Đầu tư và Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh tế ngày càng rộng mở với trên 90% sinh viên ra trường có việc làm phù hợp sau khoảng 1 năm tốt nghiệp.  Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế, đã và đang từng bước khẳng định được vị trí và vai trò của mình ở nhiều lĩnh vực kinh tế đa dạng, phù hợp với ngành đào tạo. Dù đã tốt nghiệp ra trường nhiều năm nhưng các sinh viên vẫn thường xuyên kết nối với các thầy cô và các hoạt động của Bộ môn Kinh tế. Dưới đây là một số gương mặt cựu sinh viên ngành Kinh tế của Trường Đại học Thủy Lợi đã tốt nghiệp khoảng 5 năm trở lại đây.

----------------------

Ngành Kinh tế Trường Đại học Thủy lợi - Kênh tư vấn trực tiếp 24/7:

1. Fanpage Ngành Kinh tế - Trường Đại học Thuỷ lợi: https://bitly.li/fbkinhte2024

2. Zalo Hỗ trợ tuyển sinh ngành Kinh tế: https://zalo.me/g/nakpzk075