Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh hiện nay gồm có 14 Giảng viên trong đó có 2 Phó Giáo sư, 2 Tiến sỹ, 7 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, 3 Thạc sỹ

Bộ môn Quản trị kinh doanh hiện nay gồm có 17 Giảng viên trong đó có 2 Phó Giáo sư, 5 Tiến sỹ, 8 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, 2 Thạc sỹ được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh từ các trường đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Thông tin chi tiết về đội ngũ Giảng viên của Bộ môn

Trưởng bộ môn: TS. Trần Quốc Hưng

Phó trưởng bộ môn: TS. Triệu Đình Phương

Giảng viên cao cấp

1. PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn

2. PGS. TS Phạm Long

Giảng viên chính:

3. TS. Nguyễn Thế Hòa

4. TS. Đoàn Thị Hường

5. TS. Trương Thị Thu Hương

6. NCS. ThS. Nguyễn Thị Huyền

7. NCS. ThS. Hoàng Thị Ba

8. NCS. ThS. Lê Thị Mỹ Dung

9. NCS. ThS. Vũ Thị Thu Hà

10. NCS. ThS. Đặng Thị Minh Thùy

11. NCS. ThS. Đàm Thị Thủy

12. NCS. ThS. Hoàng Thị Thu Thỏa

13. NCS. ThS. Vũ Ngọc An

14. ThS. Nguyễn Thị Hương

15. ThS. Mai Thị Phượng