Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Bậc đại học (phiên bản cập nhật năm 2017) - áp dụng cho K58 trở về trước

Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học (phiên bản năm 2017) của CTĐT Ngành QTKD áp dụng cho K58 trở về trước

Bộ môn Quản trị kinh doanh kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học (phiên bản năm 2017) của CTĐT Ngành QTKD áp dụng cho K58 trở về trước.

Link xem chi tiết: