Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế - Trường Đại học Thủy Lợi

Chương trình ngành Kinh tế - Trường Đại học Thủy Lợi có tổng số 130 tín chỉ với thời gian đào tạo 4 năm.

Các bạn có biết Ngành kinh tế - Trường đại học Thủy Lợi học gì không?
👉Hãy tham khảo chương trình đào tạo 4 năm học của ngành Kinh tế - Trường Đại học Thủy Lợi trong ảnh dưới đây nhé.
👉Cử nhân kinh tế có thể trở thành các nhà quản lý, phân tích kinh tế và kinh doanh, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phát triển, đầu tư trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.👇👇👇
✅ NGÀNH KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TUYỂN SINH
👉Mã ngành: TLA401
👉Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
👉Fanpage Ngành Kinh tế: https://bitly.li/fbkinhte2024
👉Nhóm Zalo Ngành Kinh tế: https://zalo.me/g/nakpzk075

  Gửi ý kiến phản hồi
974