Bộ môn Quản trị kinh doanh - Hành trình xây dựng và phát triển

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập từ tháng 12 năm 2008 trên cơ sở sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý. Với đội ngũ giảng viên được tuyển chọn từ các trường Đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh.

Hiện thực hóa Chiến lược phát triển Đại học Thủy lợi giai đoạn 2006-2020, đưa Đại học Thủy lợi trở thành một trong các trường Đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế, tháng 12 năm 2018, Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập trên cơ sở sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý. Với đội ngũ giảng viên được tuyển chọn từ các trường Đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh.  Trong thời gian qua, Bộ môn đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dịch giáo trình nước ngoài phục vụ công tác giảng dạy của các giảng viên trong Khoa cũng như trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Các Thầy, Cô trong Bộ môn Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy, đào tạo các Học phần trong Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh và các Chương trình đào tạo khác trong Khoa cũng như triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Kết quả đào tạo

- Đại học chính quy: hiện nay đã và đang đào tạo 11 Khóa : K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56, K57, K58, K59 và K60 với hơn 1300 sinh viên. Hiện đã có hơn 90% sinh viên K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56 ra trường và tỷ lệ có việc làm rất cao.

- Các khóa đào tạo ngắn hạn: Đã tổ chức đào tạo được 2 Khóa ngắn hạn về : Kỹ năng thuyết trình và Kỹ năng phỏng vấn và xin việc. Sau khóa học, học viên tham gia đánh giá chương trình đào tạo cơ bản đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của họ.

Hoạt động sinh viên

- Sinh viên ngành QTKD: luôn năng động, có truyền thống làm thủ lĩnh và tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào.

- Sinh viên Quản trị kinh doanh có câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (thành lập 2009), là tổ chức của sinh viên yêu thích kinh doanh, có sự tư vấn và ủng hộ của các thầy cô giáo trong bộ môn QTKD. Câu lạc bộ hoạt động với ba nhiệm vụ chính là:

+ Tổ chức sự kiện, các buổi giao lưu, tọa đàm: Kết nối các doanh nhân, những người thành đạt với sinh viên trong toàn trường với các chủ đề: Hành trang doanh nhân, Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng, Tìm kiếm tài năng thuyết trình Đại học Thủy Lợi...

+ Đào tạo để các thành viên CLB có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc.

+ Thực hiện các ý tưởng kinh doanh của các thành viên trong CLB để các bạn sinh viên được trải nghiệm thực tế

Định hướng phát triển

- Nhanh chóng khẳng định chất lượng sản phẩm đào tạo hiện tại và từng bước đa dạng hóa các sản phẩm đào tạo.                       

- Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo về ngoại ngữ, tin học và yêu nghề. Tạo điều kiện cho giảng viên được học tập nâng cao trình độ, liên kết, trao đổi thông tin trong lĩnh vực chuyên môn với các doanh nghiệp, đồng nghiệp trong nước và quốc tế.

- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng cập nhật, hiện đại, hòa nhập với khu vực và quốc tế.

- Gắn liền đào tạo với nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện được

Trong gần 10 năm hoạt động (2008 – 2017), Bộ môn Quản trị kinh doanh đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dịch giáo trình nước ngoài phục vụ công tác giảng dạy của các giảng viên trong Khoa cũng như trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Bộ môn luôn là đơn vị đi đầu trong các phong trào Công đoàn, Đoàn thanh niên và sinh viên của Trường về văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học sinh viên, phong trào sinh viên tình nguyện.

a. Nghiên cứu khoa học sinh viên:

Năm học 2009-2010: 5 đề tài NCKH với 1 giải nhất , 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích

Năm học 2010-2011: 6 đề tài NCKH với 1 giải nhì và 3 giải ba.

Năm học 2011-2012 : 15 đề tài NCKH với 2 giải nhì và 4 giải ba.

Năm học 2012-2013: 18 đề tài NCKH với 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba trong đó có 1 đề tài được giải nhất cấp Trường được gửi đi tham dự cuộc thi VIFOTEC và đạt giải khuyến khích

Năm học 2013-2014 : 13 đề tài NCKH với với 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba trong đó có 1 đề tài được giải nhất cấp Trường được gửi đi tham dự cuộc thi VIFOTEC và đạt giải khuyến khích.

Năm học 2014-2015 : 14 đề tài NCKH với 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba

Năm học 2015-2016 : 11 đề tài NCKH với 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba

Năm học 2016-2017 : 9 đề tài NCKH với 1 giải nhất, 1 giải ba

Năm học 2017-2018 : 13 đề tài NCKH với 1 Giải nhất, 1 Giải nhì, 1 Giải ba

b. Nghiên cứu KH phục vụ sản xuất và các công tác đào tạo và nghiên cứu khác:

Các thầy cô giáo trong bộ môn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất

Nghiên cứu KH phục vụ sản xuất:

+ Năm học 2008-2009: Tham gia NCKH đề tài cấp Bộ

+ Năm học 2009-2010: Tham gia NCKH 1 đề tài quốc tế do tổ chức M.POWER – Thái Lan tài trợ, 1 đề tài cấp cơ sở.

+ Năm học 2010 - 2011: Chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở

- Nghiên cứu phương pháp làm trơn hàm mũ - Áp dụng để dự báo  mức sản lượng cho một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính của Việt Nam giai đoạn mới.

- Tính giá trị kinh tế của quy hoạch phòng lũ lưu vực sông Đáy

+ Năm học 2012-2013 : Tham gia 3 đề tài NCKH phục vụ sản xuất; chủ nhiệm và bảo vệ thành công 2 đề tài NCKH phục vụ sản xuất năm 2013, trong đó có 1 đề tài cấp bộ

+ Năm học 2013-2014 : Tham gia 2 đề tài NCKH phục vụ sản xuất cấp bộ. Có 1 báo cáo Hội nghị khoa học trường thường niên tháng 12 năm 2013 và đăng trên Kỷ yếu của trường.

+ Năm học 2014-2015 : Tham gia 1 đề tài NCKH phục vụ sản xuất cấp trường.

+ Năm học 2015-2016 : Có 3 báo cáo Hội nghị khoa học trường thường niên tháng 11 năm 2015.

+ Năm học 2016-2017 : Có 5 báo cáo Hội nghị khoa học trường thường niên tháng 11 năm 2015, 5 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành và Hội thảo quốc tế

+ Năm học 2017-2018: Chủ trì 1 Đề tài NCKH cấp cơ sở, Tham gia 1 Đề tài NCKH Cấp Bộ

Đào tạo ngắn hạn

+ Giảng dạy khóa học “Basic line study incorporating KAP (Knowledge, Attitute, and Practise)” do Đức tài trợ.

+ Đào tạo 1 khóa học ngắn hạn cho dự án đào tạo QTKD cho cán bộ tỉnh Sơn La.

+ Giảng dạy các lớp kỹ năng trong và ngoài trường.

+ Giảng dạy các Khóa: “Quản trị chất lượng dịch vụ”, “ Kiểm soát quá trình bằng công cụ thống kê” cho VNPT, M1- Viettel, Tập đoàn Phenika

Công trình Nghiên cứu khoa học

+ 2008: 2 bài thuộc Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2009: 3 bài thuộc Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2010: 1 bài thuộc Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2011: 2 bài báo trên Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2012 : 4 bài báo thuộc Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2013: 1 bài thuộc Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2014: 1 bài tham gia HNKH thường niên 2014 đăng Kỷ yếu Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2015: 3 bài tham gia HNKH thường niên 2015 đăng Kỷ yếu Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường.

+ 2016: 5 báo cáo Hội nghị khoa học trường thường niên tháng 11 năm 2015, 5 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành và Hội thảo quốc tế

+ 2017: Công bố 15 Công trình trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước

+ 2018: Công bố trên 20 Công trình NCKH trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước

Sách, Giáo trình đã xuất bản

+ Giáo trình "Ứng dụng Lý thuyết trò chơi trong Kinh tế và Kinh doanh", 2016.

+ Giáo trình "Kinh tế vi mô", 2009.

+ Giáo trình "Kinh tế quản lý", 2010.

+ Giáo trình "Quản trị kinh doanh hiện đại", 2011.

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thuỷ lợi

P209 nhà A5 - 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nôi

Điện thoại: 084.4.35642129