Khoa Kinh tế - Quản lý và Công ty cổ phần dịch vụ iERP ký kết Biên bản Hợp tác Chiến lược

Sáng ngày 25/09/2023, Khoa Kinh tế và Quản lý và Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP đã có Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực số hóa và phân tích dữ liệu nhằm mục tiêu phát triển đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao trong hoạt động chuyển đổi số


Đại diện 2 bên: PGS.TS Đỗ Văn Quang và Ông Nguyễn Ngọc Cần ký thỏa thuận hợp tác MOU

Tham dự lễ Ký kết, Đại diện từ phía Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP có Ông Nguyễn Ngọc Cần – Tổng Giám đốc, Ông Đào Lê Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDV iERP.

Đại diện Khoa Kinh tế và Quản lý có sự tham gia của PGS. TS Đỗ Văn Quang - Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý; PGS.TS Nghiêm Văn Lợi – Phó Khoa KT&QL; PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Trưởng Bộ môn TMĐT; TS. Phùng Tuấn Anh - Phó trưởng BM Kinh tế và Kinh doanh số; cùng toàn thể các giảng viên của Khoa.

Ông Nguyễn Ngọc Cần – Tổng Giám đốc iERP phát biểu tại buổi ký kết

Công ty cổ phần dịch vụ iERP là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn tại thị trường Việt Nam. Lễ ký kết hợp tác là bước đầu của chuỗi hợp tác giữa Khoa Kinh tế và quản lý và iERP trong hoạt động các giảng dạy, tổ chức hội thảo chuyên đề và nghiên cứu khoa học công nghệ để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho giảng viên và học viên thuộc lĩnh vực Số hoá và Phân tích dữ liệu Doanh nghiệp.  
Khoa Kinh tế và Quản lý rất hy vọng vào sự hợp tác bền vững và lâu dài giữa hai bên trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số Quốc gia.