Kế hoạch hướng dẫn và đăng ký học phần tốt nghiệp đợt 1 và cả năm học 2019-2020 ngành Quản lý xây dựng

Bộ môn Quản lý xây dựng gửi đến các bạn sinh viên khóa 57 và các khóa cũ thông báo về việc hướng dẫn và đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 1 và cả năm học 2019-2020.

Thông báo chi tiết: Xem tại đây

Đề cương chi tiết Học phần tốt nghiệp: Xem tại đây

Các bạn cán bộ 2 lớp 57QLXD1, 57QLXD2 tổng hợp danh sách và gửi danh sách cho thầy Phùng Duy Hảo (SĐT: 0963.297.319, địa chỉ email: haopd@tlu.edu.vn). Riêng các bạn sinh viên khóa cũ đủ điều kiện làm đồ án thì trực tiếp liên hệ với thầy Hảo để đăng ký.

  Gửi ý kiến phản hồi
942