Quy định về việc thực hiện đăng bài trên website và fanpage Khoa Kinh tế và Quản lý

 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE VÀ FANPAGE KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

 

Theo đánh giá kết quả công tác quảng bá tuyển sinh K60, năm 2018, Website và Fanpage là công cụ quảng bá cho gần 70% lượng sinh viên trúng tuyển của Trường và của Khoa Kinh tế và quản lý. Đây là công cụ quảng bá tuyển sinh hiệu quả nhất trong các hình thức đang được áp dụng hiện nay.

Do vậy, thực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường về việc tăng cường hoạt động của Website và Fanpage của các Khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và quản lý đề nghị các thầy cô trong toàn Khoa triển khai thực hiện một số hoạt động sau:

- Việc viết và đăng bài trên Website và Fanpage của Khoa là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn thể các cán bộ, giảng viên của Khoa. Theo yêu cầu của Trường đây sẽ là một trong các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xét thi đua của cán bộ giảng viên, của Bộ môn và của Khoa.

- Kế hoạch viết và đăng bài được thực hiện theo Bộ môn, Văn phòng Khoa và theo các chủ đề (Có nội dung và kế hoạch chi tiết kèm theo). Đề nghị các thầy, cô Trưởng các Bộ môn đôn đốc, chỉ đạo các giảng viên trong Bộ môn thực hiện viết và đăng bài theo đúng kế hoạch. Các thầy cô viết bài chịu trách nhiệm duyệt nội dung bài đăng trên website/Fanpage.

- Thành lập Đội ngũ cộng tác viên với nòng cốt là sinh viên các ngành trong Khoa để tham gia viết bài và đưa tin trên Website. Ban Chấp hành liên chi đoàn tuyển chọn và lên kế hoạch phối hợp với Ban biên tập tập huấn đội ngũ cộng tác viên trước 15/01/2019.

- Ban Biên tập Website và Fanpage của Khoa chịu trách nhiệm về kỹ thuật, hỗ trợ cán bộ, giảng viên đăng bài. Chịu trách nhiệm chính về cập nhật các thông tin tĩnh trên website theo quy định và sự phân công của BCN Khoa.

- Trợ lý Khoa (cô Phạm Bích Ngoan) chịu trách nhiệm đôn đốc, thông báo các Bộ môn thực hiện theo kế hoạch. Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho BCN Khoa. Tổng kết kết quả theo học kỳ, theo năm học làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả, xét thi đua.

 

 

  Gửi ý kiến phản hồi
483