Hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa KT&QL

Ngày 6/12/2021, Khoa Kinh tế và Quản lý đã tổ chức hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2020 - 2021.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 giảng viên trong Khoa KT&QL (online và offline), cùng sự hiện diện của lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Ban trong nhà trường.

Trong hội nghị, TS. Đỗ Văn Quang trưởng khoa Kinh tế và Quản lý đã báo cáo các kết quả mà tập thể viên chức, người lao động trong khoa đã đạt được trong năm học vừa qua trên các khía cạnh: khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, bài báo khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hoạt động văn nghệ thể thao, học tập nâng cao trình độ. Các kết quả mà tập thể viên chức, người lao động trong khoa đã đạt được rất tích cực, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá rất cao.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong năm học vừa qua, TS. Đỗ Văn Quang cũng động viên các thầy cô giáo khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên hoàn cảnh để hoàn thành các nhiệm vụ mà Nhà trường và Khoa giao phó. Đảng ủy Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa cùng với lãnh đạo các Bộ môn luôn lắng nghe và đồng hành cùng các thầy giáo, cô giáo để hỗ trợ các thầy cô giải quyết các khó khắn đang gặp phải.

Trong hội nghị, đại diện Phòng, Ban trong trường cũng đã trao đổi và giải đáp các ý kiến góp ý của tập thể viên chức, người lao động trong Khoa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy cô giáo đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Chủ tích công đoàn Khoa - TS. Lê Văn Chính cũng trình bày những kết quả đạt được trong năm học 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động của Công đoàn khoa trong năm học 2021 - 2022 và bầu ra danh sách dự Hội nghị viên chức, người lao động cấp Trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hội nghị tại hội trường T35 (thành phần Ban tổ chức và Khách mời):