Thư cảm ơn của Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Lễ Kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế và Quản lý và Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội cựu sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý được tổ chức ngày 09 tháng 11 năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Tổ chức, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý gửi tới các Quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ Giảng viên, Cựu sinh viên lời cảm ơn trân trọng nhất.