Thông báo về tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra A2 đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 tại Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60.

2. Thời gian thi: ngày 08 và 09/08/2020.

3. Kế hoạch đăng ký thi:

- Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: http://dangky.tlu.edu.vn.

- Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 07/07/2020 – 09/07/2020.

4. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng từ ngày 13/07/2020 đến 16/07/2020, kết thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí sẽ bị xóa khỏi danh sách thi

Thông báo chi tiết: Xem tại đây

Theo: tlu.edu.vn