Thông báo chính thức về tuyển sinh năm 2020 của trường ĐHTL

Trường Đại học Thủy lợi thông báo chính thức về chỉ tiêu và phương án tuyển sinh của trường năm 2020

Ngày 19/5/2020, trường Đại học Thủy lợi đã có thông báo chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh và các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành đào tạo của trường tại các cơ sở đào tạo.

Thông báo chi tiết: Xem tại đây

Năm nay, Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy lợi tuyển sinh đào tạo 4 ngành với tổng chỉ tiêu là: 1080 tại cả 3 cơ sở của Trường: Cơ sở chính Hà Nội (TLA); Cơ sở mở rộng Phố Hiến (PHA); Phân hiệu Phía Nam (TLS).  

Thông tin chi tiết: Xem tại đây